Биздин байланыш дарегибиз:

Бишкек ш., Кулатов көч., 8.

Кардарларды коргоо кызматы: +996 312 56 54 91

Whatsapp: + 996 555 43 51 40

Факс: +996 312 59 17 79


facebook instagram instagram

Региондогу өкүлчүлүктөр:

Талас: +996 772 18 10 64 Валерий

Ысык-Көл жана Нарын: +996 551 30 52 07 Светлана

Кара-Балта: +996 555 43 51 40 Александр

Казахстан Республикасы: +996 555 20 73 64 Олег

Реквизиты


«ТАШ-ТЕМИР» ААК
ИНН 00403199310048
Дареги: Бишкек ш., КУЛАТОВ көч., 8
УККН – 999 ОКПО 02134331
Р/счет 1051010004400035
Кыргызкоммерцбанк ААК
Бишкек ш.,
БИК 105001
Филиал ДКИБ-Центр ДемирБанк
Р/сч. 118000003959145
БИК 118003
Бишкек ш.