1. М 400 Д 20 портландцемент

2. Акиташ

3. Руда эмес материалдар:

— кум

— шагыл

4. Металлопрокат:

— лист т. 1÷2 ,4,6,8,10,12,14,16,18,20 мм.

— круг O  32?36, 40÷50,60,80,100 мм.

— тикенектүү зым ОК 1,2 ÷ 2 мм.

— тикенектүү зым ВР O 3,4,5 мм.

— арматура А1 O 6,8 мм.

— арматура А3  O  12,14,16,18,20 мм.

5. Металл трос:

— O 10 , 11 , 17,5 ; ГОСТ  2688 – 80

6. Редукторлор:

— червяк тиби Ч-100 ГОСТ 15150-69

— цилиндр тиби Ц2У-100 , Ц2У -200 , Ц2У – 250

— баллон тиби БКО-50-2 , БПО -50-2 ГОСТ 13861

7. Гидротүрткүчтөр:

ТЭГ – 16 , ТЭГ -25 ,ТЭГ-50 , ТЭГ – 80

8. Ар кандай подшипниктер.

9. Кран электр кыймылдаткычтары:

— МТН -4,5 квт , 15 квт.

— МТВ – 7.5 квт

— МТF – 7,5 квт , 15 квт , 11 квт.

— АДМС 112 М2У2 – 5 ? 8 квт

10. Көпүрө крандары үчүн электр жабдуулары:

— контроллерлор:    ККТ – 61АУ2 , ККТ – 62АУ2

— концевые выключателдер: КУ-701 , КУ-703 ,  ВУ 22-264У3 , ВК-300 , ВКМ-ВЗГ.

11. Пневмоцилиндрлер:

— O 120 L- 300

— O  125  L- 300

— O  160  L – 500

12. Пневмораспределителдер:

—  В 64 – 2М

13. Пускателдер:

— ПМА , ПМЕ –  1 ? 5 величины.

14. Контакторлор:

— КТ-  100 А , КТ -160 А, КТ – 250 А.

15. Автоматтык выключателдер:

— ВА , АП , АЕ ,  40 ? 250 А

16. Рубильниктер:

—  РВ , ЯБПВ , ЯРВ  100 ? 400 А

17. Ар кандай жез кабелдери жана зымдары

18. Ар кандай алюминий кабелдери жана зымдары

19. Транспортердик тасма.

20. Транспортерлер үчүн роликтер.

21. Дозаторлор (весовые).

22. Ширетүүчү трансформаторлор:

—  ТС – 500 , ТД -500 , ТДФ – 1000 .

23. Төмөндөөчү трансформаторлор:

—  ОСМ , ТСЗИ

24. Ар кандай профилдеги жана өлчөмдөгү шынаа ремендери

25. Бириктирүүчү ширеткичтер үчүн электр жабдуусу:

— игнитрон 70 , 140

— электрондук лампа  6Н8С

— РВ – 2 убакыт релеси

— O 40 ? 60 мм. прут жези

26. Май станциясы менен гидроаппаратура.

Whatsapp