ТАНДАЛГАН ТЕМИРБЕТОНДОРДУН БААСЫ

Буюмдун аталышы

Салмагы, т.

Көлөмү

Өлчөмү, мм

Салык менен чыккан баа

Конструкциялардын түрлөрү

Д

Ш

В

 

 

Көп боштуктагы ашыра жабуу плиталары

1ПК 71-12-6

2,45

1,85

7060

1790

220

19400  

1ПК 71-10-6

2

1,54

7060

990

220

16700

1ПК 63-12-8

2,3

1,64

6260

1200

220

14100

1ПК 63-12-6

2,3

1,64

6260

1200

220

13000

1ПК 63-12-4,5

2,3

1,64

6260

1200

220

12100

1ПК 63-10-8

1,87

1,36

6260

1000

220

11900

1ПК 63-10-6

1,87

1,36

6260

1000

220

11400

1ПК 63-10-4,5

1,87

1,36

6260

1000

220

10500

1ПК 59-12-8

2,2

1,53

5860

1200

220

13200

1ПК 59-12-6

2,2

1,53

5860

1200

220

12200

1ПК 59-12-4,5

2,2

1,53

5860

1200

220

11200

1ПК 59-10-8

1,82

1,28

5860

1000

220

10900

1ПК 59-10-6

1,82

1,28

5860

1000

220

10500

1ПК 59-10-4,5

1,82

1,28

5860

1000

220

10000

1ПК 56-12-8

2,1

1,46

5650

1200

220

11300

1ПК 56-10-8

2,1

1,23

5650

1000

220

11200

1ПК 53-12

1,95

1,38

5300

1200

220

10800

1ПК 53-10

1,65

1,15

5300

1000

220

10300

1 ПК 47-12

1,72

1,22

4660

1200

220

9100

1 ПК 47-10

1,45

1,01

4660

1000

220

7700

1 ПК 39-12

1,4

1,02

3900

1200

220

8400

1 ПК 39-10

1,16

0,85

3900

1000

220

6900

1 ПК 29-12

1,05

0,748

2860

1200

220

5900

1 ПК 29-10

0,87

0,623

2860

1200

220

5300

Кырдуу плиталар

СПР 63-12А

1,95

0,78

6260

1200

220

18000

 

СПР 59-12А

1,8

0,731

5860

1200

220

17000

Тепкич марштары

ЛМП 57-11-17А

2,6

1,02

5650

1150

1650

16000

 

ЛМП 57-11-15А

2,47

0,99

5650

1150

1500

15500

Тосуу плиталары жана тосуу башмактары

СПО-1 тосуу плитасы

0,775

0,31

2500

2000

3200

 

БСПО тосуу башмактары

Буюмдун аталышы

0,188

0,075

1050

260

470

780

Салмагы, т.

Көлөмү

Өлчөмү, мм

Салык менен чыккан баа

Конструкциялардын түрлөрү

Д

Ш

В

Тар көчө плиткалары

0,047

0,0175

500

500

70

135

 

Жол жээктери – бордюрлары БР-100-30-15

0,107

0,043

1000

150

300

380

 

Жол жээктери – бордюрлары БР-100-30-18

0,108

0,0435

1000

180

300

385

Тар көчө жээктери-бордюрлары БР-100-20-14

0,06

0,024

1000

150

200

230

Жээктер – Бордюр БР-64-20-8

0,025

640

80

200

133

Жээктер – Бордюр БР-50-20-7,5

0,0185

500

80

200

105

Жээктер – БордюрБР-100-20-8

0,0417

1000

80

200

165

Пайдубал блоктору

ФС-4

1,35

0,543

2380

400

580

2300

 

ФС-4-2

0,67

0,2715

1190

400

58

1150

ФС-4-3

0,45

0,1810

793,3

400

58

767

ФС-5

1,7

0,679

2380

500

580

2900

ФС-5-2

0,85

0,3395

1190

500

58

1450

ФС-5-3

0,56

0,2263

793,3

500

58

967

Шакекчелер, шакекчелердин капкактары

Буюмдун аталышы

Салмагы, т.

Көлөмү

Өлчөмү, мм

Салык менен чыккан баа

Конструкциялардын түрлөрү

Ички диам.

Тышкы диам.

В

КС-10-6 шакекчелери

0,4

0,16

1000

1160

600

1430

 

КС-10-9 шакекчелери

0,6

0,25

1000

1160

890

2100

КС-15-6 шакекчелери

0,66

0,27

1500

1680

600

2400

КС-15-9 шакекчелери

1,0

0,42

1500

1660

890

3400

Буюмдун аталышы

Салмагы, т.

Көлөмү

Өлчөмү, мм

Салык менен чыккан баа

Конструкциялардын түрлөрү

Тышкы диам.

В

Көзөнөктөр диаметри

ПП-1-10 капкактары

0,25

0,11

1160

150

700

1800

 

1ПП-15-1 капкактары

0,675

0,28

1660

150

700

4200

Днище КЦП-1-10-2*

0,4

0,16

1160

150

______

2300

Днище КЦП-1-15-2*

0,85

0,34

1660

150

______

4800

Буюмдун аталышы

Салмагы, т.

Көлөмү

Өлчөмү, мм

Салык менен чыккан баа

Конструкциялардын түрлөрү

Д

Ш

В

Фундаменттери 

БК-14-8

2,450

0,98

1400

1700

1000

9400

Буюмдун аталышы

Салмагы, т.

Көлөмү

Өлчөмү, мм

Салык менен чыккан баа

Конструкциялардын түрлөрү

Д

Ш

В

Лоткалар ЛО 10.5.3

110

0,045

1000

520

260

595

Лоткалар ЛО 30.5.3

350

0,14

3000

520

260

1750

ЛО 30.5.3 үчүн көзөнөктүү капкактар 

57,1

0,0233

300

520

60

580

 30.5.3 үчүн тегиз капкактар

68,6

0,028

300

520

60

600

Лоткалар ЛО 30.8.5

575

0,23

3000

810

460

2650

Шамал жүгүртүү блоктору ВБУ-1-33

1,45

0,98

880

340

3280

6000

 

Вентиляционные блоки ВБУ-1-30

1,2

0,89

880

340

2980

5500

Колонналар

2,5

1м³

2м. -13м.

400

400

30210

 

Ригеля

2,5

1м³

5600

560

420

21200

 

Боз кыш

23кг.

17,5

1 шт.

390

390

190

190

185

185

37

28

 

«Катушка» боз брусчаткасы

5,2 кг.

1 м2

195

160

70

380

«Кирпич» брусчаткасы

2,17 кг.

200

100

50/60

360/390

«Трехлистник» брусчаткасы

4,6 кг.

360/390

Кооздук плиткалары

9,5 кг.

300

300

50/60

350/380

Кумкыш (Пескоблок)

23/17,5 кг.

390

190

185

37/28

Жарым кыш (Полублок)

11,9 кг.

390

100

185

20

Буюмдун аталышы

Салмагы, т.

Көлөмү

Бетондун маркасы

Өлчөмү, мм

Металл, кг

Салык менен чыккан баа

Д

Ш

В

 Кашаа тосмолору үчүн калканчтар  (колонналуу калканчтар)

0,004

0,016

300

500

500

140

0,17

100

Калканчтар 400×400

37,7

0,016

200

440

440

100

0,17

100

Дубал үчүн шыйпаң

0,0375

0,015

300

1000

280

80

0,85

120

L-650 Шыйпаңдар

22,5

0,0093

300

680

280

80

0,85

90

 ГОСТ 5336 болоттон бир торчолор

Уянын түрү жана формасы

Уянын №

Уянын свет боюнча номиналдуу өлчөмү, мм

Тикенектүү зымдардын номиналдуу ø, мм

1 м² торчонун массасы, кг

Түрмөктүн баасы (1,5×10)

 

20

20

1,1

0,805

1100

20

20

1,2

0,958

1180

20

20

1,4

1,3

1775

20

20

1,6

1,702

2325

20

20

1,8

2,132

2910

20

20

2,0

2,66

3630

25

25

1,2

0,77

1050

25

25

1,4

1,05

1435

25

25

1,6

1,38

1885

25

25

2,0

2,15

2935

30

30

1,1

0,586

800

30

30

1,2

0,697

911

30

30

1,4

0,949

1085

30

30

1,6

1,239

1695

30

30

1,8

1,566

2140

30

30

2,0

1,935

2645

40

40

1,1

0,426

585

40

40

1,2

0,5

655

40

40

1,4

0,68

888

40

40

1,6

0,888

1249

40

40

1,8

1,22

1665

40

40

2,0

1,387

1895

 

45

45

1,3

0,505

690

45

45

1,4

0,586

800

45

45

1,6

0,765

1045

45

45

1,7

0,863

1180

45

45

1,8

0,967

1320

45

45

2,0

1,195

1635

50

50

1,4

0,527

730

50

50

1,6

0,763

1045

50

50

1,8

0,87

1190

50

50

2,0

1,3

1775

60

60

1,4

0,436

595

60

60

1,5

0,5

685

60

60

1,6

0,569

780

60

60

1,8

0,719

985

60

60

2,0

0,88

1205

20

20

1,2

8,6

738

30

30

1,2

6,7

636

40

40

1,4

11,7

1116

50

50

1,8

15,6

1428

Товардык бетондун, раствордун баасы

Бетондун аталышы

Өлчөө бирдиги

Коюлган нарк

БЕТОН М-100

1 м3

2430

БЕТОН М-150

1 м3

2630

БЕТОН М-200

1 м3

2850

БЕТОН М-200 (кум аралаш)

1 м3

3260

БЕТОН М-250

1 м3

3260

БЕТОН М-300

1 м3

3480

БЕТОН М-350

1 м3

3890

БЕТОН М-400

1 м3

4330

РАСТВОР М-10

1 м3

1450

РАСТВОР М-100 кр.пес.

1 м3

3000

РАСТВОР М-150 кр.пес.

1 м3

3500

СЫРЬЕ (таш)

БААСЫ

Ивановский кумдары

1 тн

550

Шагыл

1 тн

280

Отсев

1 тн

350

Сайдын кумдары

1 тн

380

Оптималдуу аралашма

1 тн

190

Баласт ташы

1 тн

160

 Кум-шагыл аралашмасы

1 тн

380

БААСЫ

Болот токулма торчолоруна (Рабица) баалар ГОСТ 5336

Торчолордун
номери
Тикенектүү зымдардын
мм. диаметри
Бир м2 торчонун
тыгыздыгы-масса
Түрмөк (1,5×10)
10 1,2 1,96 2675
15 1,2 1,297 1770
15 1,4 1,765 2410
15 1,6 2,3 3140
15 1,8 2,91 3975
20 1,1 0,805 1100
20 1,2 0,958 1310
20 1,4 1,3 1775
20 1,6 1,702 2325
20 1,8 2,132 2910
20 2 2,66 3630
25 1,2 0,77 1050
25 1,4 1,05 1435
25 1,6 1,38 1885
25 2 2,15 2935
25 2,5 3,36 4590
30 1,1 0,586 800
30 1,2 0,697 955
30 1,4 0,949 1295
30 1,6 1,239 1695
30 1,8 1,566 2140
30 2 1,935 2645
40 1,1 0,426 585
40 1,2 0,5 685
40 1,4 0,68 930
40 1,6 0,888 1215
40 1,8 1,22 1665
40 2 1,387 1895
45 1,3 0,505 690
45 1,4 0,586 800
45 1,6 0,765 1045
45 1,7 0,863 1180
45 1,8 0,967 1320
45 2 1,195 1635
45 2,5 1,87 2555
45 3 2,7 3685
50 1,4 0,527 720
50 1,6 0,763 1045
50 1,8 0,87 1190
50 2 1,3 1775
50 2,5 1,68 2295
50 3 2,42 3305
60 1,4 0,436 595
60 1,5 0,5 685
60 1,6 0,569 780
60 1,8 0,719 985
60 2 0,88 1205
60 2,5 1,39 1900
60 3 2 2730
Whatsapp