Байланыш үчүн


  Биздин байланыш дарегибиз:

  Бишкек ш., Кулатов көч., 8.

  +996 312 59 23 53

  + 996 555 43 51 40

  +996 312 59 17 79


  facebook instagram instagram

  Реквизиты:

  ОАО «ТАШ-ТЕМИР»
  ИНН 00403199310048
  Адрес: г. Бишкек, ул. КУЛАТОВА, 8
  УККН – 999 ОКПО 02134331
  Р/счет 1051010004400035
  ОАО Кыргызкоммерцбанк
  г. Бишкек,
  БИК 105001
  Филиал ДКИБ-Центр ДемирБанк
  Р/сч. 118000003959145
  БИК 118003
  г. Бишкек

  Whatsapp