Сапаты

Сертификация


Төмөндөгү бетон аралашмаларына жана темир бетон буюмдарына Курулушту сертификациялоонун Республикалык борбору тарабынан берилген сертификатка ээ:

- В 22,5 П1 F 150 W6 классындагы бетондон ЛА 30.8.5 жана ЛА 30.5.3 маркаларынын темир бетон арыкча лоткалары

- П-1, П-2 маркасындагы темир бетон арыкча лоткасы

- В 7,5 П2 F75 W4, B10 П2 F 75 W4, B15 П2 F75 W4, B20 П2 F75 W4, B22,5 П2 F75 W4, B25 П2 F75 W4, B30 П2 F75 W4 классындагы оор бетондон бетон аралашмалары

- автомобиль жолдорунун негиздери үчүн 1000 майдалагыч боюнча маркасынын С5 (D 40) шагыл-майда таш-кум аралашмасы

- сейсмикалык 7,8 жана 9 баллга туруштук бере ала турган турак жайларды жана коомдук имараттарды куруу үчүн жабылган темир бетон көп боштуктуу плиталар

- 5 тен 20 мм чейинки фракциялардын смеси, 1-тайпа, гравлдерди майдалоодо алынган И-1 талканылышы боюнча марканын 1000 майдаланышы боюнча марка

Whatsapp